İlkokula hazırlık

İLKOKULA HAZIRLIK : serbest çizgi çalışmaları (üç boyutlu çalışmalar) ve düzenli çizgi çalışmalarından (iki boyutlu çalışmalar) oluşmaktadır. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleri ve oyuncaklar ile verilmektedir. Öğrencilerin el - göz koordinasyonlarını destekleyici üç boyutlu; çizgi üzerinde yürüme, kumda , farklı zeminlerde parmak takibi, bedenini kullanarak çizgi oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenmektedir. Daha sonra bu çalışmalar basitten zora doğru hazırlanmış etkinlik sayfaları ile verilmektedir. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirilmektedir.

SES ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla A1 sınıflarında ses çalışmaları sadece sesli harflerin verilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Her ay programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir. Hafta sonu ödevlerimiz ile velilerimizden destek alınmakta, öğrencilerin bu çalışmaları içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Çizgi çalışmalarımız iki aşamadan oluşmaktadır.

Çizgi Çalışmalarına Ön Hazırlık (Üç Boyutlu Çalışmalar)

Eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle ile öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar.

Serbest Çizgi Çalışmaları (İki Boyutlu Çalışmalar)

Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğretmenler tarafından hazırlanan çizgi ve ses çalışma sayfaları yıl boyunca düzenli aralıklarla sınıflarda uygulanmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu çalışmalara pararlel olarak gruplarında ek etkinlikler gerçekleştirmektedirler.

Düzenli Çizgi Çalışmaları

Okuma yazma faaliyetlerinde üzerinde önemle durulması gereken çalışmalardan birisi de düzenli çizgi çalışmalarıdır. Düzenli çizgi çalışmaları ile öğrencilerin yazıya temel oluşturacak çizgileri kavramaları sağlanır. Ayrıca çizgi kitaplarımız ile çalışmalarımız desteklenmektedir.

0216 545 32 55
Altunizade Palandöken Sk. No:2 Erzurum Sitesi Üsküdar/İstanbul